E Hënë - E Premte8:30 AM - 16:30 PM
Zyrët gjinden nëFushë Kosovë
Vizito rrjetet sociale

Kontabiliteti

Kontabiliteti është gjuha e biznesit.

Warren Buffett

Përpilimi dhe raportimi i të gjitha raporteve për çdo lloj biznesi si dhe përfaqësimi para çdo organi shtetëror për çdo klient. Në një biznes që planifikon të ketë në kontrollë çdo detaj për çdo investim, çdo të hyrë dhe çdo e dalë të jetë e regjistruar dhe e përpunuar në një mënyrë shumë efikase. Programet e kontabilitetit nga më të mirët në treg, dhe përshtatshmëri me bizneset të cilët tanimë veq punojnë me ato programe.

LOKACIONI YNËKu mund të na gjeni ?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2021/04/world.png
NA NDJEKNI NËVAR-SHPK në rrjetet sociale
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

No menus found.