E Hënë - E Premte8:30 AM - 16:30 PM
Zyrët gjinden nëFushë Kosovë
Vizito rrjetet sociale

Kthimet/Rikuperimet

 

Menaxhimi i portfolios në vonesë ose të humbura në mënyrë profesionale dhe me shume kujdes, duke pas parasysh ndieshmërinë dhe fragjilitetin e rasteve me klient tanimë me probleme në rikthimet e kredive ose mos pagesën e faturave të ndryshme. Ruajtjen në maksimum te relacionit klient-kompani si prioritet në fushëveprimin tonë u mundësojmë çdo palë kontraktuale besueshmëri se borxhet e vonuara do tu kthehen në kohë dhe me afate të arsyeshme.

LOKACIONI YNËKu mund të na gjeni ?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2021/04/world.png
NA NDJEKNI NËVAR-SHPK në rrjetet sociale
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

No menus found.