E Hënë - E Premte8:30 AM - 16:30 PM
Zyrët gjinden nëFushë Kosovë
Vizito rrjetet sociale

Latest posts six columns

Distinctively exploit optimal alignments for intuitive bandwidth. Quickly coordinate e-business applications through revolutionary catalysts for change. Seamlessly underwhelm optimal testing procedures whereas bricks-and-clicks processes.
Kontabiliteti
4Apr
Kontabiliteti
Përpilimi dhe raportimi i të gjitha raporteve për çdo lloj biznesi si dhe përfaqësimi para çdo organi shtetëror për çdo klient. Në një biznes që planifikon të ketë në kontrollë çdo detaj për çdo investim, çdo të hyrë dhe çdo e dalë të jetë e regjistruar dhe e përpunuar në një mënyrë shumë efikase. Programet e kontabilitetit nga më të mirët në treg, dhe përshtatshmëri me bizneset të cilët tanimë veq punojnë me ato programe.
Kthimet/Rikuperimet
19Mar
Kthimet/Rikuperimet
Menaxhimi i portfolios në vonesë ose të humbura në mënyrë profesionale dhe me shume kujdes, duke pas parasysh ndieshmërinë dhe fragjilitetin e rasteve me klient tanimë me probleme në rikthimet e kredive ose mos pagesën e faturave të ndryshme. Ruajtjen në maksimum te relacionit klient-kompani si prioritet në fushëveprimin tonë u mundësojmë çdo palë kontraktuale besueshmëri se borxhet e vonuara do tu kthehen në kohë dhe me afate të arsyeshme.
Vlerësimet
4Mar
Vlerësimet
Me staf të licensuar dhe me përvojë bëjmë vleresimin e pronave të luajtshme dhe të paluajtshme të të gjitha llojeve. Vlerësimi do të jetë i shpejt dhe me cilësi të lartë i pa anëshëm dhe i bazuar në arsyen e tij. Duke marrë parasysh të gjitha standardet që kërkohen për një vlerësim me të gjitha kriteret e kerkuara.
Auditimi
1Mar
Auditimi
Çdo biznes që ka nevojë për auditim të pasqyrave dhe raportim të tyre u mundësojmë këtë shërbim me profesionalizimin më të lartë. Ky shërbim do ti ofrohet çdo klienti ndërsa përparesi do të kenë klientët që bashkëpunojnë me ne edhe në fushat tjera si p.sh. kontabilitet, vlerësimet etj.
Konsulenca
18Feb
Konsulenca
Për të gjithë klientët tanë ose të interesuarit që kanë nevojë për konsulencë në çdo problem ose interesim në zgjerimin apo investime në bizneset e tyre. Një konsulencë e saktë dhe me kohë do ti mundësoj çdo kujt të ketë një të ardhme më të sigurt në biznes ose fillim te biznesit .
LOKACIONI YNËKu mund të na gjeni ?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2021/04/world.png
NA NDJEKNI NËVAR-SHPK në rrjetet sociale
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.var-shpk.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

No menus found.